شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۳

بحران هويت اروپاييان در کشاکش با مهاجران مسلماندر ارتباط با مطلب اخرين شماره " تايم " كه بي بي سي نيز به نقد آن پرداخته است و اتفاقا خيلي از مسائلش به اين كشور يك وجب و چهار انگشتي بلژيك ، ارتباط دارد ، اگر فرصتي دست بدهد نوشتاري خواهم داشت . براي امادگي ذهنتان با اصل جريان كه از سوي تلويزيونهاي بلژيكي نيز به آن اشاره شد ، اصل جريان را بخوانيد تا بعد .

هیچ نظری موجود نیست: