جمعه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۳

بازگشت آوارگان و پناهندگان افغانى به كشورشان


بنا به گزارش كميسر آوارگان و فراريان سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۲ ميلادى، يعنى از سه سال پيش تا بحال حدود سه ميليون و پانصد هزار نفر از فراريان افغانى به كشورشان بازگشته اند .


هیچ نظری موجود نیست: