پنجشنبه، بهمن ۱۵، ۱۳۸۳

مرگ يك پناهجو در بلژيك


دوست و همكار گراميمان ، ابراهيم در سايت ايرانيان بلژيك ، مطلبي را مبني بر خودكشي يك پناهجو اهل ارمنستان ، در يكي از كمپهاي بسته كشور بلژيك را پابليش نمودند كه نظر خوانندگان را به اصل اين مطلب جلب ميكنم .

هیچ نظری موجود نیست: