چهارشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۳

تعويق بازداشت مهاجران غيرقانونی در مالزی


مهلت دولت مالزی به مهاجران غيرقانونی برای خروج از اين کشور به سر آمده اما هنوز برای بازداشت و مجازات کسانی که موفق به ترک اين کشور شده اند اقدامی صورت نگرفته است .


هیچ نظری موجود نیست: