دوشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۳

پروسه پناهندگي - قسمت دوم


طولاني بودن پروسه پناهندگي و يا پروسه پناهندگي نام عنواني بود كه قسمت اول آن را در سايت ايرانيان بلژيك آورده بودم و قسمت دوم از اين نوشتار رانيز امشب به آن اضافه نمودم كه عينا در اينجا براي مطالعه شما خواندگان گرامي ميگزارم .


در بخش اول از مطلب " طولاني بودن پروسه پناهندگي " به چگونگي همكاري قاچاقچيان و شبكه مافيائي آن در ارتباط با رشد پناهندگي و پناهنده ( انسانهائي كه در چهار چوب تعاريف حقوقي اين واژه ميگنجند ) شدن به اروپا پرداختيم و در ادامه مطلب با اشاره به زندگي و تعريف آن در اروپا و تفاوت آن با آنچه ما بر اساس پندارهاي سنتي و تشكيلات خانوادگي و اجتماعي خود داريم ، پرداختيم .


همچنين به اين مطلب اشاره نموديم كه كشورهاي اروپائي و از جمله بلژيك ، با توجه به رشد منفي جمعيت و ميانگين سني افراد جامعه ، كماكان به نيروي مهاجر و پناهنده و صد البته در راستاي رشد اقتصادي جامعه شان نيازمندند .


ادامه قسمت اول ....


2 ) در راستاي درخواست پناهنده شدن و طولاني بودن اين پروسه و اينكه چرا قوانين به صورت يكسان و با توجه به يك پروسه خاصي صورت نميگيرد ، مباحث مختلفي بيان ميگردد كه در اين ميان نمونه هاي قابل لمس، بسيار ديده و يا شنيده شده است . از ان جمله اينكه چرا فلان شخص در مصاحبه خود با ادراه اتباع بيگانه پاسخ مثبت دريافت نموده و ان شخص ديگر پاسخ منفي دريافت نموده است ؟


چرا با تمامي مدارك و اسنادي كه ارائه ميكنيم با پاسخ منفي در مصاحبه اول روبرو ميگرديم ؟ و چرا با توجه به همان مدارك در مصاحبه هاي ديگر پاسخ مثبت دريافت ميكنيم؟چرا پس از گذشت چند سال ، فردي با انجام يك مصاحبه به تمام آنچه خواسته ، رسيده است و چرا آن ديگري سه بار و در تاريخهاي پياپي به كميسارياي عالي پناهندگان دعوت ميگردد و دست آخر سر از پا دراز تر راهي خانه ميگردد؟ و هزاران چرا هاي ديگر كه تمامي پناجويان كمابيش با آن دست و پنجه نرم ميكنند و در جريان روند و پيگري پرونده ساير دوستان خود نيز ميباشند .


حقيقت امر را به نظر با قدري تحليل روشن بينانه و ساده ميتوان مشخص نمود . همانطور كه قبلا به نظر شما خوانندگان ارجمند رسيد ، اين پروسه بنا به دلائلي ميبايست طولاني مدت باشد و پناهنده راهي به جز تحمل اين سختي ( البته عده ائي بر اين اعتقادند كه شرايط پناهندگي همانطور كه در گرفتن پاسخ شهروندي مناسب براي همه يكسان نبوده است ، در حالت اقامت موقت تا اخذ اولين پاسخ و شرايط در نظر گرفته شده از لحاظ سيستمهاي اجتمائي و رفاهي و بهداشتي ، نيز داراي شرايط يكساني نبوده است ) ندارد . و قدر مسلم كسي براي اين قشر از افراد دعوتنامه ائي ارسال نكرده است تا حال بخواهد شرايط را براي زندگي شما ، آنهم خارج از عرف متداولش در نظر بگيرد . ( بدون در نظر گرفتن امضا و توافق نامه هاي بين اللمللي در اين باره )


ذهن همه پناهجويان را به دانستن اين نكته روشن ميكنيم كه اگر قرار باشد دولتهاي اروپائي در مدت زمان كوتاهي به همه اين افراد پاسخ مثبت و حق شهروندي اعطا نمايند ، ممالك "مهاجر فرست " ديگري در صفحه جغرافيائي كشورهاي جهان سوم باقي نخواهد ماند و كشورهائي كه در زمينه هاي مختلف سياسي و مذهبي و اجتماعي و اقتصادي اسيب پذير نشان داده اند ، به يكباره با سيل پناهنده شدن شهروندانشان مواجه خواهند شد كه اروپا و ساير كشورهاي پناهنده پذير را دچار مشكل خواهند نمود .از اين رو ست كه انچه در ظاهر امر و در مصاحبه هاي انجام شده توسط ادارات اتباع بيگانه اين كشورها با پناهجويان ميبينم و آنچه در اخبار ميخوانيم ، با تفكرات و ايده هاي ما سازگاري نشان نميدهد .

هیچ نظری موجود نیست: