شنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۳

يك نوع از مهاجرت ، يك نوع از پناهندگي ،يك نوع از بدبختي


هر چند مسئولان ايرانى اصرار بر كتمان قاچاق زنان ايرانى به كشورهاى حاشيه خليج فارس و استفاده از آنها در شبكه خريد و فروش سكس دارند، اما در پوروتو آلگره اين واقعيت، موضوع يكى از دو سخنرانى خانم نرگس محمدى از كانون مدافعان حقوق بشر ايران در اجلاس برزيل بود .
هیچ نظری موجود نیست: