چهارشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۳

ايرانيان در صدر پناهجويان بريتانيا قرار گرفتندخوشمان آمد ، چرا كه داريم پوز چيني ها را كه به مهاجرين نخست و كشوري كه بيشترين مهاجرت را در دنيا داشته اند ، ميزنيم .اصل خبر رو بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: