پنجشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۴

مشكلات پناهجويان در كمپ هاي آلمان


" در مورد مسائل مختلفى كه برايم پيش مى آمد، به آنها خيلى ميگفتم كه ما اينجا آدم هستيم، ما حيوان نيستيم. ما سگ تان نيستيم. ما در اينجا آدم هستيم، با نيازهاى يك آدم! حداقل بايد شرايطى با يك سطح حداقل براى ما بگذاريد. نه اينكه ديگر از حداقل هم پايين تر باشد."


مطلبي از روشنك زنگه در صداي فارسي آلمان را اينجا ببينيد .

هیچ نظری موجود نیست: