شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۸۳

چين


نزديك به چهارده سال پيش در كلاس درس استاد شاهنده كه سياست و حكومت در چين را ميگزراندم ، ايشان به بيداري اين غول خفته در سالهاي بعد اشاره ميكرد و گويا حالا زمان اين بيداري فرا رسيده تا بار ديگر دنيا به سوي دو قطبي شدن پيش رود و شايد كمي بيشتر از آن به تك قطبي تبديل گردد و اينبار اين چين باشد كه سروري جهاني كند .

هیچ نظری موجود نیست: