جمعه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۳

جويس شاهکارش را در مهاجرت نوشت .کوندرا در مهاجرت کوندرا شد. جوزف کنراد و ولاديمير ناباکوف و آيزايا برلين مهاجر بودند. اگر دوست داريد يادتان باشد که مادلن آلبرايت و ايزابل آلنده هم مهاجر ند.


و نيز به ياد داشته باشيد که به ياد ماندنی ترين داستان های سال های اخير ادبيات انگليسی و آمريکايی را نيز مهاجران خلق کرده اند.در باره کيفيت و چگونگی و فرايند شکل گيری اش بحث بسيار است. ميان رفتن وماندن يک چيزی است که ....


خواندن اين سايت را به آنهائي كه قصد مهاجرت به كاندا دارند ، توصيه ميكنم .

هیچ نظری موجود نیست: