سه‌شنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۳


روزنامه مترو در بلژيكامروز صبح كه عازم محل كارم بودم ، طبق معمول روزنامه رايگان مترو كه معمولا در اروپا و در ايستگاههاي را آهن بين شري توزيع ميشه رواز داخل صندوق مخصوص برداشتم و به محض نشستن در ترن و خواندن ان ، عكس صفحه اول در ارتباط با مراسم سر دوشي زنان پليس در ايران ، نظرم رو جلب كرد . گفتم شايد نظر شما هم به اين عكس جلب بشه !!!!

هیچ نظری موجود نیست: