چهارشنبه، فروردین ۰۳، ۱۳۸۴

در حاشيه تغييرات قوانين پناهندگى در سوئد... سريعتر به متقاضيانى که به جاى امن نياز دارند جواب داده خواهد شد چون مسئله حمايت انسانى خيلى ناروشن است . از اين ببعد دلايل بايد روشن و محکم باشد تاکسى حمايت بگيرد ....اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: