چهارشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۳

گريه كنيم يا افتخار ؟


مديركل كنسولي وزارت امور خارجه ايران گفت: بيشترين جامعه آماري ايرانيان خارج از كشور در آمريكا هستند.
«مهاجر» مديركل كنسولي وزارت امور خارجه صبح امروز در نخستين كنفرانس بين‌المللي مديريت اشتغال در خارج از كشور و مهاجرت نيروي كار گفت : بر اساس تحقيقات آماری بيشترين جامعه آماري ايرانيان در آمريكاست كه قريب يك ميليون نفر ايراني در آمريكا حضور دارند و سطح سواد آنها بسيار قابل توجه است، 63 درصد از آنها مرد، 4 درصد همسر آمريكايي دارند، 60 درصد بيش از 40 سال سن دارند و 63 درصد تحصيلات دانشگاهي دارند.


وي افزود: برخي از جامعه‌هاي آماري ايرانيان در خارج از كشور قابل توجه است از جمله در سوئد در طول سالهاي بعد از انقلاب جامعه ايراني تشكيل شده است و در دهه 1940 _ 50 تعداد معدودي ايراني در سوئد داشتيم و تقريبا يك درصد كل جمعيت سوئد ايراني هستند.


مهاجر با بيان اينكه ايرانيان زيادي در كانادا جذب شدند و در سالهاي اخير رشد زيادي داشتند، گفت: در دهه 80 حدود 4/4 درصد، در دهه 89 _ 80، 25 درصد و در دهه 90-96، 33 درصد و بعد از آن، 36 درصد ايراني هستند. مديركل كنسولي وزارت امور خارجه با بيان اينكه كشورهاي مقصد دنبال نيروهاي ايراني هستند، گفت: تعداد ايرانياني كه در آمريكا و آلمان در مناصب بسيار حساس هستند قابل توجه است.

هیچ نظری موجود نیست: