جمعه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۳

ديروز و امروز مهاجران افغانى در ايرانمردم افغانستان در اين سالها از جنگ و بى‌ثباتى کشورشان آسيبهاي بسياري ديده‌اند. به گزارش سازمان حقوق بشر افغانستان، که مورد حمايت سازمان ملل نيز قرار گرفت و اواخر ژانويه تقديم حامد کرزاى رئيس جمهور اين کشور شد، هفتاد درصد مردم افغانستان خود را قربانى جنايات جنگى و نقص حقوق بشر مى‌‌دانند .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: