دوشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۴

تفاوت بين عملگي با مفت خوري !


چند روزي هست كه ميخواهم بدانم تفاوت بين حكومتهاي پادشاهي با جمهوري خواهي در چيست ! پاسخش را در حد معلومات اندكم ميدانم ، اما حرفم با آنهائي هست كه شاهان را در رژيم پادشاهي مفت خور خطاب ميكنند .

ميشود براي من توضيح بدهيد كه مثلا در سيستم جمهوري ، رؤسا - به طور مثال آقاي شيراك از صبح تا شام عملگي ميكنند ؟ ! كه پادشاهان را مفت خور خطاب ميكنيد .

هیچ نظری موجود نیست: