جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۵

بحثي در باب مهاجران و پناهندگان / بخش دوم


در ارتباط با مباحثي كه چند روز اخير در باب مهاجران و پناهندگان در بعضي از وبلاگها شكل گرفت گفتني فراوان است و هر فردي به ابراز نظر خود در اين زمينه ميپردازد و در اين ميان سهم آناني كه به شكلي ، يكي از دو شيوه مقيم شدن در خارج از وطن را تجربه كردند در اين نوشتارها پر رنگ تر است


از اين رو در يادداشت چند روز قبل نوشتم كه قدري صبر ميكنم تا نظرات و كامنتهاي ديگران را در ارتباط با اين امر ببينم و بخوانم و بعد به عنوان يك ديدگاه به ابراز نظر شخصي و تجربه خود از اين گفتار بپردازم


اما قبل از شروع چنانچه دوستان همتي كنند و از سر حوصله اين چهار1،2،3،4 يادداشت حقير را به عنوان يك پيش زمينه بخوانند بد نيست اگر چه شايد بيشتر مثالها در باب كشور بلژيك باشد ولي در نهايت كلي گوئي در باب مهاجرت و پناهندگي است كه مد نظر اين حقير بوده است


قدري روده درازي است و امكان دارد كه حوصله تان سر برود ، ولي براي تكميل گفتارم و درك درستي از باب مهاجرت و پناهندگي به نظرم كه خواندنش بي بهره نباشد . پس از اين ياداشت به صورتي ساده و روان بر آن خواهم شد كه مطلبم را در ارتباط با نوشته هاي اخير دوستاني كه به آنها لينك داده شده بود ، بيان دارم

هیچ نظری موجود نیست: