دوشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۵

سردرگمی در تربيت نوجوانان در خارج از ايراندر سالهای اول اقامت در آلمان بچه ها به دليل اينکه سريعتر زبان را ياد می گيرند و تماسشان با جامعه بيشتر است، عهده دار نقش مترجم برای کارهای اداری پدر و مادرها می شوند و به اين ترتيب در جريان تمام و کمال مشکلات خانواده قرار می گيرند؛ نوعی رابطه تازه ميان والدين و فرزندان بوجود می آيد که به کلی جديد است و هيچ يک از طرفين تعريفی برای آن ندارد. رابطه جديد را می توان نوعی بی قدرتی والدين تعبير کرداصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: