پنجشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۵

نگاه غالب آلمانی به خارجیها


در ارتباط با نظر خانم ناهید کشاورز / مجید زهری گرامی میخواهد این مطلبی را که نوشته گسترش دهد . از آنجا که به عنوان یک مهاجر نظرش ارزشمند است بد نیست ما را از نوشته اش مطلع کند اگر چه ما تا ببینیم پینگ شده به سراغش خواهیم رفت

هیچ نظری موجود نیست: