پنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۵

انطباق فرهنگى در گرو شانس برابر


نزديكى فرهنگى از طريق آموزش، ايده آل سياست انطباق فرهنگى است كه البته در بسيارى كشورها با واقعيت قرابتى ندارد. اين را تحقيقات پيزا در سال ۲۰۰۳ عيان می‌كند. در اين تحقيقات سطح درسى دانش آموزان ۱۵ ساله از ۱۷ كشور با درجه بالاى مهاجرين مورد بررسى قرار گرفته


هیچ نظری موجود نیست: