دوشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۴

چرا پروسه پناهندگي طولاني ميشود - قسمت دوم


در بخش اول از مطلب " طولاني بودن پروسه پناهندگي " به چگونگي همكاري قاچاقچيان و شبكه مافيائي آن در ارتباط با رشد پناهندگي و پناهنده ( انسانهائي كه در چهار چوب تعاريف حقوقي اين واژه ميگنجند ) شدند به اروپا پرداختيم و در ادامه مطلب با اشاره به زندگي و تعريف آن در اروپا و تفاوت آن با آنچه ما بر اساس پندارهاي سنتي و تشكيلات خانوادگي و اجتماعي خود داريم ، پرداختيم .

همچنين به اين مطلب اشاره نموديم كه كشورهاي اروپائي و از جمله بلژيك ، با توجه به رشد منفي جمعيت و ميانگين سني افراد جامعه ، كماكان به نيروي مهاجر و پناهنده و صد البته در راستاي رشد اقتصادي جامعه شان نيازمندند .

ادامه قسمت اول ....

در راستاي درخواست پناهنده شدن و طولاني بودن اين پروسه و اينكه چرا قوانين به صورت يكسان و با توجه به يك پروسه خاصي صورت نميگيرد ، مباحث مختلفي بيان ميگردد كه در اين ميان نمونه هاي قابل لمس، بسيار ديده و يا شنيده شده است . از ان جمله اينكه
چرا فلان شخص در مصاحبه خود با ادراه اتباع بيگانه پاسخ مثبت دريافت نموده و ان شخص ديگر پاسخ منفي دريافت نموده است ؟

چرا با تمامي مدارك و اسنادي كه ارائه ميكنيم با پاسخ منفي در مصاحبه اول روبرو ميگرديم ؟ و چرا با توجه به همان مدارك در مصاحبه هاي ديگر پاسخ مثبت دريافت ميكنيم؟چرا پس از گذشت چند سال ، فردي با انجام يك مصاحبه به تمام آنچه خواسته ، رسيده است و چرا آن ديگري سه بار و در تاريخهاي پياپي به كميسارياي عالي پناهندگان دعوت ميگردد و دست آخر سر از پا دراز تر راهي خانه ميگردد؟ و هزاران چرا هاي ديگر كه تمامي پناهجويان كمابيش با آن دست و پنجه نرم ميكنند و در جريان روند و پيگري پرونده ساير دوستان خود نيز ميباشند .

حقيقت امر را به نظر با قدري تحليل روشن بينانه و ساده ميتوان مشخص نمود . همانطور كه قبلا به نظر شما خوانندگان ارجمند رسيد ، اين پروسه بنا به دلائلي ميبايست طولاني مدت باشد و پناهنده راهي به جز تحمل اين سختي ( البته عده ائي بر اين اعتقادند كه شرايط پناهندگي همانطور كه در گرفتن پاسخ شهروندي مناسب براي همه يكسان نبوده است ، در حالت اقامت موقت تا اخذ اولين پاسخ و شرايط در نظر گرفته شده از لحاظ سيستمهاي اجتمائي و رفاهي و بهداشتي ، نيز داراي شرايط يكساني نبوده است ) ندارد .

قدر مسلم كسي براي اين قشر از افراد دعوتنامه ائي ارسال نكرده است تا حال بخواهد شرايط را براي زندگي شما ، آنهم خارج از عرف متداولش در نظر بگيرد . ( بدون در نظر گرفتن امضا و توافق نامه هاي بين اللمللي در اين باره )ذهن همه پناهجويان را به دانستن اين نكته روشن ميكنيم كه اگر قرار باشد دولتهاي اروپائي در مدت زمان كوتاهي به همه اين افراد پاسخ مثبت و حق شهروندي اعطا نمايند ، ممالك "مهاجر فرست " ديگري در صفحه جغرافيائي كشورهاي جهان سوم باقي نخواهد ماند و كشورهائي كه در زمينه هاي مختلف سياسي و مذهبي و اجتماعي و اقتصادي اسيب پذير نشان داده اند ، به يكباره با سيل پناهنده شدن شهروندانشان مواجهه خواهند شد كه اروپا و ساير كشورهاي پناهنده پذير را دچار مشكل خواهند نمود .

از اين رو ست كه انچه در ظاهر امر و در مصاحبه هاي انجام شده توسط ادارات اتباع بيگانه اين كشورها با پناهجويان ميبينم و آنچه در اخبار ميخوانيم ، با تفكرات و ايده هاي ما سازگاري نشان نميدهد .

ادامه دارد ...

هیچ نظری موجود نیست: