سه‌شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۵

بحثی در باب مهاجران و پناهندگان / بخش نخست


مجيد زهری گفته است که

در اين مختصر -امّا- بد نيست به نکته‌ای اساسی اشاره کنم که اتفاقاً گفته‌ی همين مشاور پناهندگی است و من در تأييد گفته شاهد می‌آورمش:«رفتار ما را نشان خصلت فرهنگی ما نمی‌دانند بلکه دليلی برای ضديت ما با خارجی‌ها قلمداد می‌کنند».اين خانم آلمانی -ناخودآگاه- کليد شناخت ماهيت "نژادپرستی اروپايی" را به‌دست می‌دهد که چيزی جز "خصلت فرهنگی" آن ديار و مردمش نيست


ناخدا کجوری ميگويد

نمی‌توانم اين حقيقت را پنهان کنم که من گفته خانم مشاور اجتماعی آلمانی‌‌را تأييد می‌کنم و منظورش را، با توجه به مدت طولانی زنده‌گی‌ام دراين‌ سرزمين و‌آشنايی با فرهنگ‌شان، خوب می‌فهمم، منظورم ازتأييد گفته‌‌اش درست يا غلط ‌بودن نظريه اين‌خانم مشاور در اصل نيست، که برداشتی‌است نسبی، بل‌که قبول واقعيتی‌است دراروپا، بويژه درآلمان که خيلی ازما چشم برآن می‌بنديم


آلمانها به خارجی‌هايی که تحت پوشش دروغين پناهندگی (وتعدادشان کم نيست) از بلوک شرق، ازسری‌لانکا، ازکشورهای آفریقايی، بويژه ازکشورهای عربی، خود و زن و بچه‌هاي‌شان را، وگاه دويا سه زن عقدی، با فرهنگ اجتماعی متفاوت و بعضا پايينی که دارند، به آنها و به مملکت‌شان تحميل‌می‌کنند و سربار بودجه دولت‌شان می‌شوند خوش‌آمد نمی‌گويند. بودجه‌ای که فقط ازماليات سنگين شهروندان‌تأمين می‌شود وکفايت زنده‌گی مرفهی، آنطور که تا حدود بيست سال پيش به آن عادت داشتند نمی‌کند. فروپاشی ديوار برلين مزيد برعلت، آسايش و رفاه سابق را از ساکنين غربی گرفته‌است


گفته اش در باب سخنان اين خانم و البته در پاسخی مهربانانه به اين گفته مجيد زهری بوده است


و اما من ميگزارم تا کمی نظرات ساير دوستان را نيز بشنوم و ببينم و بعد قدری چانه زنی دوستانه کنيم که مشکل خارجی با خارجی چيست ؟ آیا اصلا مشکلی هست ؟ و يا اصلا مشکلی نیست ؟ ريشه در فرهنگهای مختلف دارد اين گفتارها که ميشنويم و يا نژاد پرستی و خارجی ستيزی خودش ريشه در زمين خدا دوانيده است ؟ مهمان با ميزبان کنار نمی آيد و يا ميزبان با ميهمان ؟ اصلا فرض را بر اين ميگيريم که با هم کنار می آيند ولی هر دو طرف فکر ميکنند که ديگری به بيراهه ميرود و تصوراتش از هنجارهای اجتماعی و ارزشهای مدنی جامعه ديگری کم است و اين اندک بودن آگاهی ريشه نفاق و بد گوئی و حل نشدن خارجی را در جامعه ميزبان فراهم ميکند ؟


تا چند روز آينده من هم به صف مجيد وحميد گرامی ميپيوندم تا شايد بحثی که برای ما مهمانان خارجی مهم باشد به جائی برسد . نا سلامتی چهار سال است که در اين باره هم لينک ميدهيم و هم قدری با نوشتن حوصله ديگران را سر برديم . پيشنهاد ميکنم که در بحث شرکت کنيد و مطالب خود را در صورت نوشتن به اطلاع ساير دوستان برسانيد تا با دادن لينک به آن بر آگاهی ديگران بيفزائيم


پ . ن


ديدم که خانم شهلا شرف که تا به حال وبلاگش را نديده بودم نيز در کامنتی که برای مجيد گذاشته نظرش را بيان کرده که اگر این را جمع و جور ميکرد و در وبلاگش ميگذاشت خيلی بهتر بود که ميتوانيستم برايش لينک درست و حسابی هم بگزاريم به هر حال شرکت در اين بحث را فراموش نکنيد

هیچ نظری موجود نیست: