چهارشنبه، اردیبهشت ۱۳، ۱۳۸۵

اعتصاب مهاجران اسپانيايی زبان در آمريکا


صدها هزار مهاجر اسپانيايی زبان در آمريکا روز دوشنبه اول ماه مه با برگزاری اعتصاب سراسری خواستار احترام به حقوق خود شدند


هیچ نظری موجود نیست: