جمعه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۵

حمله پليس براي نجات پناهجويان


ايرانيان بلژيك خبر ميدهد كه پليس بلژيک برای نجات جان چندين پناهجوي اهل موريتاني و الجزاير که از ۷ آوريل برای بدست آوردن اجازه ی اقامت در اين کشور در اعتصاب غذا بسر می برند و چندی است از آشاميدن آب هم خودداری می کنند وارد عمل شد و به خانه ای که آنها را جای داده بود حمله کرد.Hunger strikers hospitalised


A group of illegal immigrants staging a hunger strike in the Brussels district of Sint-Gillis have been taken away by police as it was dicovered that tuberculosis had broken out in the house. 12 Algerians and Mauritanians were taken to various hospitals. Most of the hunger strikers were allowed to leave hospital later on.

هیچ نظری موجود نیست: