شنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۵

شکاف در اتحاديه اروپا بر مهاجرت نيروی کار


تعدادی از اين کشورها اعلام داشته اند که از روز اول ماه مه سال جاری سياست همسانی را به اجرا می گذارند که بر اساس آن، شهروندان کشورهايی که از اول ماه سال 2004 به عضويت اين اتحاديه پذيرفته شده اند می توانند آزادانه در تمامی کشورهای عضو به کار بپردازند اما برخی ديگر از اعضای قديمی تر از اجرای اين سياست خودداری ورزيده اند


هیچ نظری موجود نیست: