پنجشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۵

تعويق رسيدگی اصلاح قوانين مهاجرت آمريکا در سنای آمريکا


درحالی که هزاران تن ازدانش آموزان دبيرستانی آمريکا دراعتراض به لايحه ای که مجازات مهاجران غيرقانونی را افزايش می دهد بارديگر کلاس های درس را مورد تحريم قرارداده اند، مجلس سنای آمريکا رسيدگی وبحث درباره اصلاح جامع قوانين مهاجرتی آمريکا را به تعويق انداخت


هیچ نظری موجود نیست: