پنجشنبه، اسفند ۲۵، ۱۳۸۴

خشم جوانان مسلمان در اروپا - بخش دوم


در اروپا نسلی تازه از جوانان مسلمان شکل گرفته است که با اين جامعه احساس بيگانگی می کنند و خشم آنها می تواند سيمای افراطی به خود بگيرد. راجر هاردی مفسر بی بی سی در امور جوامع اسلامی، تأملات خود را در جريان تهيه برنامه ای سه قسمتی بيان کرده است


لينك قسمت اول را قبلا در همين جا خوانده بوديد اين هم قسمت دوم مطلب . اين را هم اضافه كنم كه جوانان مسلمان مراكشي در كشور بلژيك نيز كماكان داراي همين مسائل ميباشند و اين در حالي است كه مسلمانان بيشماري در اروپا زندگي ميكنند كه از راديكال بودنشان به شدت و حدت مراكشيها خبري نيست ، مثل سوداني ها ، مصريها ، فلسطينيها و يا خود ايرانيها

هیچ نظری موجود نیست: