دوشنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۴


چهارشنبه سوري در بلژيك


امسال در بروكسل ميتوانيد در مراسم چهارشنبه سوري كه رستوران اصفهان در نظر گرفته حضور به هم رسانيد و هم چنين در شهر آنتورپن نيز ميتوانيد طبق راهنمائي كه توسط اين افيش مقابل آمده زردي خود را به ديگران بدهيد و از انان قرمزي مطالبه كنيد


روي عكس كليك كنيد تا با بزرگنمائي آن ، در جريان چگونگي برگزاري اين مراسم قرار بگيريد

هیچ نظری موجود نیست: