شنبه، اسفند ۲۷، ۱۳۸۴

بريتانيا جزئيات مقررات جديد مهاجرت را اعلام کرد


دولت بريتانيا جزئيات طرح خود برای ايجاد تغييرات قابل توجه در مقررات ناظر بر مهاجرت، برای کسانی که قصد کار يا تحصيل در بريتانيا را دارند اعلام کرده است


۱ نظر:

بیلی و من گفت...

فرزادجان عیدت مبارک