چهارشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۸۴

عروسان سفارشی - ازدواج پُستی


درآلمان ودر ميان سيل مهاجرين ايرانی بعد از انقلابِ 1357، کودکان، نوجوانان و جوانانی ميباشند که بخصوص در دوران جنگ ايران و عراق تنها و بدون سرپرست به خارج از کشور( آلمان ) فرستاده شدند. اغلب اين کودکان و نوجوانان از طرف ادارة جوانان آلمان سرپرستی شده و کمتر در بين خانواده، اقوام و يا دوستان بوده اند


هیچ نظری موجود نیست: