جمعه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۴

تبعيض در اروپا


همه‌ی انسانها با يكديگر برابرند. اما كجا، چه وقت و در برابر چه كسی و چه نهادى؟ اين پرسشی است كه بايد در همه جای جهان به يكسان مطرح شود تا درجه و راه‌های برون رفت از تبعيض نژادى، جنسى، بدنی و عقيدتى، مشخص و ملموس گردد


هیچ نظری موجود نیست: