شنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۴گل بود به سبزه هم آراسته شد - بلژيك


وبسايت خبري (و. آر. ت) خبري را مبني بر مردم پسند بودن آقاي دونتير در صورت برگزاري انتخابات شهرداري ، در صورت اينكه اين انتخابات اين روزها انجام پذيرد را داده است . اين در حالي است كه حزب و شاخه سياسي ايشان كه ولامس بلانگ نام دارد كماكان بر سياستهاي مهاجر ستيزي خود پافشاري دارد


خبري ديگر در همين وبسايت حكايت از آن دارد كه به لحاظ شخصيتي مردم كماكان خواهان پاتريك يانسن شهردار كنوني آنتورپن ميباشند كه عضو حزب( اس . پ . آ) ميباشد


فرصتي پيدا كنم دلائل محبوبيت حزب ولامس بلانگ در آنتورپن را مفصل تر خواهم نوشت

هیچ نظری موجود نیست: