سه‌شنبه، فروردین ۰۸، ۱۳۸۵

تاريخ، رضا شاه را معمار ايران نوين مي شناسد


خطاب به سفير کبير انگليس: تذکر مي‌دهم که اگر من بعد به اين لهجه و به اين طرز با من طرف گفتگو بشويد، ترجيح خواهم داد که رشته مناسبات خود را با تمام مأمورين دولت انگليس پاره کنم


ايكاش ديكتاتور باشيم ولي به نفع جامعه و سرزمينمان نيز كاري كرده باشيم . لينك به اين مطلب را در بلاگ نيوز پيدا كردم كه آشيل گرامي آن را ارسال كرده بود . حيفم امد كه چند تا خواننده ائي نيز از اين طريق پيدا نكند . بخوانيد و با اندك سواد تاريخي يكا يكمان به قياس بنشينيد

هیچ نظری موجود نیست: