پنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۸۴

دختر استالين از آمريكا پناهندگي گرفت


تعجب نكنيد ، دقيقا درنهم مارس سال هزار و نهصد و شصت و هفت تنها دختر استالين از سفارتخانه آمريكا در هندوستان درخواست پناهندگي كرد


بالاخره اين هم خبري بود از تاريخ پناهندگي


1967: Stalin's daughter defects to the West

The daughter of the Soviet dictator Joseph Stalin has requested political asylum at the United States Embassy in India.

هیچ نظری موجود نیست: