چهارشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۸۴

دولت بلژيک ۳۷۵۵ پناهجو را به کشورهای خود بازگرداند


در اين ميان پناهجويان برزيلی بيشترين گروه از بازگشتی ها بودند. بر اساس اين گزارش ۷۱۴ برزيلی که بيشترشان مردهای جوان ۲۰ تا ۳۵ ساله ای بودند که در صنعت ساخت و ساز کارگری ميکردند پس از دستگيری از اين کشور اخراج شدند


هیچ نظری موجود نیست: