پنجشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۵

پروژه اطلاع‌رسانى به مهاجران در مورد نظام درمانى در آلمان


براى بسيارى از مردم سخت است كه، چه به عنوان جهانگرد چه به عنوان مهاجر، در كشورى غريب بيمار شوند و مجبور باشند كه درد و ناراحتى خود را به زبانى ديگر شرح بدهند. سخت‌تر از آن اين است كه بخواهند از نظام درمانى كشورى غريب سر در بياورند، بخصوص كه اين نظام به خودى خود پيچيده هم باشد


هیچ نظری موجود نیست: