سه‌شنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۵

مخالفت دادگاه عالی بريتانيا با مقررات دولت در مورد ازدواج خارجيانطبق اين مقررات که در فوريه ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد کسانی که در خارج از اتحاديه اروپا و بعضی از کشورهای هم مرز با اتحاديه اروپا متولد شده و تنها اجازه ۶ ماه اقامت در بريتانيا را دارند اعم از اين که وضعيت اقامت کسی که می خواهند با او ازدواج کنند چه باشد، بايد برای ازدواج از وزارت کشور بريتانيا اجازه مخصوص بگيرنداصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: