یکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۵

خودداري شركتهاي بيمه از بيمه نمودن افراد كهنسال


وقتي كه پاي پول وسط بيفتد ، همه مسائل تحت الشعاع آن قرار ميگيرد . خبري كه در استكهلميان خواندم حكايت از اين دارد كه شركتهاي بيمه از بيمه افراد كهنسال كه عازم كشورهاي شنگن هستند به دليل درگيري انان با بيماري هاي مختلف و اين كه امكان مرگ و مير اين افراد نسبت به ديگران بيشتر است ، خوداري ميكنند


هیچ نظری موجود نیست: