پنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۵

فراخوان راهپيمائي پناهجويان در بروكسل و گنت


هم ميهن گرامی، روز جمعه ۲۱ آوريل، در نشست دولت بلژيک آقای پاتريک دووال، وزير کشور قصد دارد طرحی که در باره وضعيت اقامت خارجيان در بلژيک تهيه ديده است را به پارلمان پيشنهاد دهد


هیچ نظری موجود نیست: