دوشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۴


افشين اليان ( Ellian )


افشين اليان متولد سال يكهزارو نهصد و شصت و شش در تهران ميباشد . وي در سال يكهزار و نهصد و هشتاد و نه به عنوان پناهنده سياسي از كشور هلند اقامت گرفته است و يك شاعر و حقوقدان و فيلسوف ميباشد ( عين متن ندرلند در بيوگرافي ايشان ) .


افشين اليان به شكل مرتب در روزنامه ها و مجلات اين كشور در ارتباط با اسلام و چگونگي ارتباط چند فرهنگي قلم فرسائي ميكند .


تا به حال چندين برنامه از برنامه هاي آقاي اليان را در شبكه هاي ندرلند ديدم و به نوعي ميشود او را يك روشنفكر ديني خطاب نمود اگر چه همين يك كلمه " روشنفكر ديني " خود جاي بحث فراوان دارد اما در كل منظور اصليم اينست كه نامبرده خارج از چار چوبهاي دگماتيسم ديني ، مذهب را به بحث مينشيند كه خود جاي شنود دارد .


همچنين در گردشهاي اينترنتي به وبلاگي برخورد كردم كه گويا از قول ايشان نوشته ميشود و تاريخ آخرين پستش مربوط به يازدهم نوامبر است و در قسمت بيوگرافي شرح كاملتري از روند خروج ايشان به پاكستان و سپس افغانستان و تحصيل در دانشگاه كابل به مدت دو سال و همچنين مهاجرتش ! به اروپا و گرفتن پناهندگي از هلند و ..... دارد .


به هر صورت برنامه هاي مولتي كلتوري Multi-cultur اليان دلچسب است و صحبتهايش در اين زمينه شنيدني است .

هیچ نظری موجود نیست: