چهارشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۴

پرداخت هزينه هاي اجتماعي با بانك كارت


سايت استكهلميان خبر جالبي ارائه داده در باره دادن بانك كارت به پناهندگان اين كشور و در رابطه با اين قضيه بيان داشته است كه سوئد به عنوان اولين كشور! در دنياست كه ميخواهد كمك هزينه هاي خود را نه به صورت وجه نقد ، بلكه به شكل بانك اوتوماتيك پرداخت نمايد .


اگر درست منظور نويسنده را متوجه شده باشم ، بايد بگويم تا آنجا كه اين حقير در جريان امورات مربوط به پناهندگان هستم نه تنها در بلژيك ، كه پرداخت وجوه توسط بانك كارتهاي بانك DEXIA پرداخت ميگردد ، در ديگر كشورها چون انگلستان ، اسپانيا ، آلمان و .... و كشورهاي ديگر نيز اين كمك هزينه ها به شكل پرداخت هاي اتوماتيك انجام ميگيريد .


البته اين امر بستگي به حالتهاي پناهنده پذيري و شرايط مد نظر قرار داده شده توسط ادارات اتباع بيگانه آن كشورها دارد و اينكه پروسه پناهندگي در چه مرحله ائي قرار گرفته است .


به هر حال تصور ميكنم كشور سوئد در اين زمينه ، اولين نبوده است .

هیچ نظری موجود نیست: