دوشنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۴

قزوينيها و دو طفلان مسلم !


وقتي چيزي در باره اقوام و ملل و آدمهاي مختلف ميگن ، حتما ريشه از جائي داره .


اگر ميگن هلندي ها و اسكاتلنديها خسيسند و يا بلژيكيها احمقند و يا انگليسيها گنده دماغند و يا فرانسويها خيلي چسان و فسان دارند ، در باره اين قزوينيها هم بيخود نگفتنها !


اينها هم نساختن و نساختن ، وقتي ساختن سراغ ساخته چه چيزي رفتند .

هیچ نظری موجود نیست: