شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۴


علي آباد !


با توجه به فرمايش آقای خزعلی مبنی بر استفاده از تصوير امام علی به جای چراغ سبز راهنمايی رانندگی و اهميت ائمه اطهار در فرهنگ اسلامی و در راستای گسترش فرهنگ غنی اسلامی موارد زير جهت استفاده بهينه از ائمه پيشنهاد می گردد :تغيير نامها ، ارگانها و اشخاص در جمهوری اسلامی ** :

رهبر معظم انقلاب: بزرگ علی


کميته امداد امام: گداعلی


سازمان محيط زيست: سبزعلی


سازمان بهشت زهرا: عروجعلی


اداره برق: چراغعلی


سازمان آب: آبعلی


شرکت سهامی شير و فرآورداه های لبنی: شيرعلی


کميته بررسی و ارزشيابی وزارت ارشاد: نظرعلی


وزارت حج و اوقاف: قربانعلی


ستاد امر به معروف و نهی از منکر: شَرَف علی


بانک مرکزی جمهوری اسلامی: برات علی


وزارت دادگستری: انصافعلی


سازمان غله کشور: شاطرعلی


سازمان حمايت از ايتام: کَرَمعلی


کميته ازدواجهای دانشجويی: عشقعلی


فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی: اميرعلی


شورای نگهبان: حفيظ علی


رئيس مجلس شورای اسلامی: غلامعلی (با اینکه در حال حاضر اينگونه هست اين پيشنهاد برای روسای آينده مجلس مطرح می شود.)

احمد جنتی: رئيس علی


سخنگوی قوه قضائيه: صادق علی(اين نام می تواند به صورت مشترک به تمام سخنگويان جمهوری اسلامی اطلاق شود. مثلا" بگويیند: صادقعلی وزارت خارجه پايمال شدن حقوق بشر در کشور را تکذيب کرد.)


ايران: علی آباد


شرکت ايران خودرو: ممدلی(اين نام با توجه به حضور ذهن مردم در مورد ماشين مشدی ممدلی که نه بوق دارد نه صندلی پيشنهاد گرديده است.)


پ . ن

اين مطلب را از جائي كش رفتم و نويسندش خود م نيستم .

هیچ نظری موجود نیست: