دوشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۴

روشنفكري ديني نداريم !


داشتم نوشته ائي بر نقد كتاب علي مير فطروس ( برخی منظره ها و مناظره های فکری در ایران امروز ) را در بي بي سي ميخواندم كه در سال دو هزار و چهار، چاپ اول خود را پشت سر گذاشته . خيلي خلاصه ميگويم كه اگر به دين با ديده روشنفكري نگاه ميكنيد و به بعضي ها لقب روشنفكر ديني ميدهيد ، اين حقير نيز مثل نظريه پرداز خوش فكر دوران ما ، با شما مخالفم .

هیچ نظری موجود نیست: