چهارشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۴

بيلان قانون جديد مهاجرت در آلمان


فصلنامه " خارجيان در آلمان"در شماره پايانی سال 2005 خود با اشاره به گزارشی از سمينار فوق و در مقاله ای با عنوان" سوراخ سوزن کمی بزرگترشده" برخی دستاوردها را که در سمينار فوق به آن پرداخته شده است را بصورت مختصر مورد اشاره قرار داده است.


هیچ نظری موجود نیست: