سه‌شنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۴

آزمون شهروندي !


در سال ٢٠٠٤ تعداد کسانی که بريتانيايی شدند به ١٤١٠٠٠ نفر رسيد که ١٢ درصد بيشتر از سال ٢٠٠٣ بود. به گفته وزارت کشور بريتانيا، هدف از اين آزمون ايجاد روشی جديد و معنادار بوده تا به کسانی که شهروند می شوند کمک کند در ارزش ها و سنت های بريتانيايی سهيم شوند .


به نظرم يك حركت كاملا خوب و زيبا در راستاي سهيم شدن اين افراد در فرهنگ و تاريخ و به طور كل آشنائي با كشوري است كه در آن زندگي ميكنند . اصل مطلب را اينجا مطالعه كنيد .

هیچ نظری موجود نیست: