شنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۴

برنامه آواز استاد شجريان


دوستان و هم ميهناني كه به اميد خريدازي بليط در شب برنامه به مركز فرهنگ جهاني آنتورپن مراجعه ميكنند ، در جريان باشند كه قادر به خريداري بليط نيستند . ديشب كه براي تهيه بليط به اين مكان مراجعه كردم با نهايت تاسف ديدم كه تمامي ظرفيت سالن ( پانصد نفر ) پر شده و دست از پا دراز تر برگشتم .


اينو نوشتم تا اونهائي كه چنين تصميمي دارند در جريان قرار بگيرند . بعدا مفصل تر در باره همه چيز مينويسم . البته خودم با وجود بي بليطي مراجعه ميكنم تا شايد يك جورائي بتونم موفق به ديدن استاد و صداي دلنشينش بشوم . اميدوارم .

هیچ نظری موجود نیست: