جمعه، آذر ۰۴، ۱۳۸۴

آسيبهاي روحي مهاجرت


مهاجرت و آسيب های روانی پس از مهاجرت اگرچه پديده تازه ای به شمار نمی آيد اما با رشد روزافزون عده کسانی که به دلايل مختلف کاشانه خود را ترک می کنند و اقدام به تغيير مکان زندگی خود می کنند، به موضوع مهمی تبديل شده است. شايد برای شما هم پيش آمده باشد که به نوعی احساس خمودگی، بی خوابی يا کم خوابی، افسردگی، پرخاشگری ، گوشه گيری، ترس و بی اعتمادی را پس از مهاجرت تجربه کرده باشيد .


هیچ نظری موجود نیست: