جمعه، آبان ۲۷، ۱۳۸۴

بت پرستي !


فرض كنيد يك آلماني در رشته ورزشي قهرمان بشه و بعد مثلا عكس هيتلر رو ببره بالاي سرش !


جهان چه تصوري در بارش ميكنن .

هیچ نظری موجود نیست: