چهارشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۴

درسهائي از يك قتل براي مهاجران اروپائي و اروپائيان مهاجر پذير


آنچه مشخص است اين است كه زندگى گروه‌ها و اقوام در كنار هم در كشورهاى اروپايى مدت‌هاست كه نهادينه شده و كسانى كه سعى در بر هم زدن چنين نظمى مى‌كنند فقط خود را منزوى مى‌سازند. مدارا ، بخشى از زندگى قوم‌ها در اروپا گشته و اين اقوام ديگر مجبورند يكديگر را تحمل كنند و سياست همزيستى مسالمت آميز را برگزينند .


در اين راستا هر گروه بايد ديگرى را بپذيرد و سعى در شناخت گروه هاى ديگر كند و از پيش داورى بپرهيزد. شهروندان كشورهاى اروپايى بايد بكوشند تا آشنايى مهاجران با فرهنگ اروپايى هر چه سريع تر انجام گيرد و اين گروه ها فقط در ميان خود و در انزوا زندگى نكنند و به تدريج جزئى از جامعه شوند .


قسمتي از مقاله سالگرد به قتل رسيدن كارگردان هلندي و اين هم اصل مطلب .

مطلبي در همين خصوص از بي بي سي را نيز اينجا بخوانيد .

هیچ نظری موجود نیست: