دوشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۴

باز مسئله مهاجران ، بيكاري ، مذهب


فرانسه در آتش خشم عده ائي " انگل كه بايد جاروبشان كرد ميسوزد "


سخني از ساركوزي وزير كشور فرانسه كه نيز از نسل مهاجران است آتش خشم معترضان را بر افوخته تر كرده است . نوشته كاملي در اين خصوص را اينجا مطالعه كنيد .

هیچ نظری موجود نیست: